ທັດສະນະໂຮງງານ

fac (2)

ຫ້ອງການ

fac (7)

ຫ້ອງຕົວຢ່າງ

fac (1)

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ

fac (6)

ກອງປະຊຸມປຸງແຕ່ງເຄື່ອງ CNC

fac (4)

ກອງປະຊຸມການຜະລິດ

fac-(5)

ຫ້ອງວັດຖຸດິບ

fac (3)

ອຸປະກອນການຜະລິດ

fac (8)

ອຸປະກອນປະມວນຜົນ